Search
Intl | ru
Select your country:
Select your language:
Confirm

Открыть вакансии

Работа

Рабочее время

Страна

Регион

Не нашли желаемое?

Если вы не смогли найти интересную вакансию в списке, пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты с пожеланиями о работе и мы с вами свяжемся


SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)

v rozsahu: osobných údajov poskytnutých v životopise a sprievodných dokumentoch zaslaných Prevádzkovateľovi

pre účel: vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

po dobu: 3 rokov

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať. Odvolanie súhlasu je možné realizovať zaslaním žiadosti na kontaktné informácie uvedené v záhlaví tohto súhlasu.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom.

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ваше сообщение было успешно отправлено.

Станьте частью команды Kellys

25 ЛЕТ ОПЫТА

После более 25 лет постоянного развития и роста, Kellys стали значительной частью велоиндустрии. Мы поставляем велосипеды в 35 стран по всему миру, что делает нас одним из крупнейших производителей велосипедов в Центральной Европе.

ТЫ ТОТ САМЫЙ

В Kellys нет безымянных людей, идеи очень важны. Привнесите новое в нашу компанию, работайте над своими проектами, удовлетворяйте свою страсть и достигайте свои персональные цели.

ОКРУЖЕНИЕ

Оставьте галстук и костюм дома, вам потребуется только ваша непредвзятость. Неформальная и дружелюбная обстановка на работе отделяет Kellys от других компаний и делает её особенным местом для работы.