Search
Intl | hu
Select your country:
Select your language:
Confirm

Meghosszabbított 5 év garancia az új kerékpárodra teljesen ingyen.

Gratulálunk és köszönjük, hogy a Kellys Bicycles kerékpárját választottad. Szeretnénk figyelmedbe ajánlani, hogy a vázra és az alkatrészekre 2 év teljes körű garanciát vállalunk, amelyet egy egyszerű online regisztrációval a váz esetében további 3 évvel, összesen 5 évre meghosszabbíthatsz díjmentesen.
Hisszük, hogy minden kerékpárnak küldetése van. Biztosak vagyunk benne, hogy Te is rengeteg csodálatos pillanatot fogsz átélni új kerékpárod nyergében.

Mindössze annyit kell tenned, hogy a kerékpár vásárlásától számított 60 napon belül kitöltöd az oldalon található űrlapot. Regisztráld kerékpárodat, és élvezd a problémamentes túrákat emlékezetes pillanatokkal.


SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)

v rozsahu: osobných údajov poskytnutých v životopise a sprievodných dokumentoch zaslaných Prevádzkovateľovi

pre účel: vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

po dobu: 3 rokov

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať. Odvolanie súhlasu je možné realizovať zaslaním žiadosti na kontaktné informácie uvedené v záhlaví tohto súhlasu.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom.

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.