Search
Intl | de
Select your country:
Select your language:
Confirm

Stellenangebote

Tätigkeit

Arbeitszeit

Land

Ort

Kein Treffer bei Ihrer Suche?

Das macht nichts, geben Sie uns Ihrer Kontaktdaten, schreiben Sie uns über Ihren Traumjob bei uns, und wir werden Kontakt mit Ihnen aufnehmen..


SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)

v rozsahu: osobných údajov poskytnutých v životopise a sprievodných dokumentoch zaslaných Prevádzkovateľovi

pre účel: vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

po dobu: 3 rokov

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať. Odvolanie súhlasu je možné realizovať zaslaním žiadosti na kontaktné informácie uvedené v záhlaví tohto súhlasu.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom.

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Your message has been sent successfully.

Werde ein Teil von KELLYS

25 Jahre Erfahrung am Markt

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert ständiger Entwicklung und Wachstum ist Kellys zu einem bedeutenden Teil der Fahrradindustrie geworden. Wir liefern und arbeiten in weltweit 35 Länder, dies macht uns zu einem der größten Fahrradhersteller in Mitteleuropa.

Du bist der Richtige für uns

Bei Kellys gibt es schlaue Köpfe mit intelligenten Ideen, keiner ist anonym. Bringen Sie etwas Neues in unser Unternehmen - arbeiten Sie an eigenen Projekten und erreichen Sie gemeinsam im Team mit Leidenschaft die gesteckten Ziele!

Arbeitsumfeld

Lassen Sie Ihren Anzug und die Krawatte zu Hause - alles was Sie brauchen ist ein offener Geist. Ein Informelles und freundliches Arbeitsumfeld zeichnet Kellys gegenüber von anderen Firmen aus und macht Kellys zu einem einzigartigen Arbeitsplatz.