Search
Intl | cs
Select your country:
Select your language:
Confirm

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,,
se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01,
IČ: 253 86 476,
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 17267,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://www.kellysbike.com/

Sdělení:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Článek 1

Obecná ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o. upravují vzájemná práva a povinnosti stran, tedy obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o. a jiné fyzické či právnické osoby, před vznikem kupní smlouvy a při jejím uzavírání, jakož i práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené vždy mezi obchodní společností KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o. jakožto prodávajícím a  jinou fyzickou či právnickou osobou jakožto kupujícím, to vše v souvislosti s prodejem zboží - jízdních kol (dále jen „jízdní kola“) a jejich příslušenství (dále jen „příslušenství“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného obchodní společností KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o. na internetové adrese http://www.kellysbike.com (dále jen „internetový obchod“).

1.2

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetového obchodu prodávajícího a další související právní vztahy.

1.3

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4

Obchodní podmínky jsou volně přístupné na internetové adrese http://www.kellysbike.com/ a kupujícímu je tedy umožněna jejich archivace a reprodukce. Obchodní podmínky jsou navíc kupujícímu doručovány v textové podobě společně s potvrzením o přijetí objednávky a fakturou na jeho elektronickou adresu.

Článek 2

Smluvní strany a druhy kupních smluv

2.1

Prodávajícím je vždy obchodní společnost KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o. se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 17267 (dále jen „prodávající“). Prodávající je podnikatelským subjektem, který se zabývá prodejem jízdních kol a jejich příslušenství.

2.2

Kupujícím může být člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“). V takovém případě je uzavřená kupní smlouva tzv. spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v účinném znění).

2.3

Kupujícím může být také ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci této výdělečné činnosti (dále jen „podnikatel“). V případě, že kupující zadá při registraci v internetovém obchodě své identifikační číslo, platí, že kupující jedná v rámci své výdělečné činnosti.

2.4

V případech, kdy není nutné rozlišovat mezi podnikatelem a spotřebitelem, jsou v těchto obchodních podmínkách tyto subjekty souhrnně označovány dále jen jako „kupující“.

2.5

Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu se řídí ustanovením těchto obchodních podmínek a v otázkách, které v obchodních podmínkách nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnou obecně platnou právní úpravou, a to zejména občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v účinném znění).

Článek 3

Uživatelský účet

3.1

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

3.2

Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen elektronickou adresou a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.4

Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

3.5

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek 4

Objednávka zboží a kupní smlouva

4.1

Prodávající ve svém internetovém obchodě zveřejňuje katalog zboží nabízeného ke koupi, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka zboží ke koupi a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

4.2

Pro objednání zboží v internetovém obchodě musí kupující kliknout u jím požadovaného druhu zboží na položku „Přidat do košíku“. Následně se kliknutím na položku „Košík“ kupující dostane do objednávkového formuláře, který sestává ze čtyř níže uvedených kroků :

 • v prvním kroku je kupující povinen pravdivě, správně a úplně uvést svou fakturační adresu,
 • ve druhém kroku je kupující povinen vybrat způsob platby za zboží vybrané v internetovém obchodě a způsob dodání,
 • třetím a závěrečným krokem je vyslovení souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami a konečné potvrzení objednávky ze strany kupujícího kliknutím na pole s nápisem "Potvrzuji objednávku", zároveň dojde k platební operaci v systému GoPay v případě zvolení platební metody On-line platba

(dále jen jako „objednávka“).

4.3

Před závěrečným potvrzením objednávky tak, jak je výše uvedeno, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující v objednávce uvedl v předcházejících krocích.

4.4

Závěrečným potvrzením objednávky kupující opětovně stvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek a že s obchodními podmínkami souhlasí.

4.5

Zveřejnění zboží v katalogu v internetovém obchodě prodávajícím je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Objednávka kupujícího je přijetím nabídky k uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky kupujícího. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou potvrzení o přijetí objednávky kupujícího, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou kupující používá při přihlašování do internetového obchodu.

4.6

Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím zaslané na elektronickou adresu kupujícího obsahuje číslo objednávky, datum a čas uskutečnění objednávky kupujícím, způsob platby, předmět kupní smlouvy - vybrané zboží a jeho cenu včetně poštovného, způsob dopravy a doručovací a fakturační adresu. Společně s potvrzením o přijetí objednávky obdrží kupující na svou elektronickou adresu také fakturu (daňový doklad) za objednané zboží a obchodní podmínky.

4.7

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu (zejména je-li objednávané zboží vyprodané, má-li prodávající za kupujícím neuhrazené pohledávky po splatnosti atd.).

4.8

Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

4.9

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Výše nákladů na použití komunikačních prostředků na dálku se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací, mobilním operátorem apod.

4.10

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4.11

Kupní smlouva ve formě potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím je kupujícímu zaslána na adresu elektronické pošty kupujícího a je tedy umožněna její archivace a reprodukce.

Článek 5

Přeprava a dodání zboží (dodací řád)

5.1

Způsoby dodání zboží zakoupeného v internetovém obchodě jsou prodávajícím určeny takto:

 • v případě, že zakoupeným zbožím je jízdní kolo, bude jízdní kolo předáno kupujícímu výhradně prostřednictvím maloobchodní prodejny, kterou kupující určí při realizaci objednávky, a to tak, že kupující tuto prodejnu vybere z nabízeného seznamu prodejen ve 3. kroku objednávky- Doprava,
 • v případě, že zakoupeným zbožím je příslušenství jízdního kola, bude zakoupené příslušenství jízdního kola dodáno kupujícímu prostřednictvím přepravce – společnosti GLS na adresu kupujícího uvedenou v objednávce,
 • v případě, že kupující v internetovém obchodě prodávajícího zakoupí jízdní kolo a zároveň i příslušenství, bude dodání zboží kupujícímu probíhat stejně jako v případě jízdního kola, tedy jízdní kolo s příslušenstvím bude předáno kupujícímu výhradně prostřednictvím maloobchodní prodejny, kterou kupující určí při realizaci objednávky, a to tak, že kupující tuto prodejnu vybere z nabízeného seznamu prodejen ve 3. kroku objednávky- Doprava,
5.2

Dodací lhůta činí u jízdních kol 2 až 5 pracovních dnů s tím, že v této lhůtě bude jízdní kolo připraveno k převzetí kupujícím v maloobchodní prodejně, kterou si kupující zvolil ve své objednávce. Kupující bude o možnosti vyzvednutí zakoupeného jízdního kola v maloobchodní prodejně informován prodávajícím prostřednictvím kontaktních údajů kupujícího uvedených v jeho uživatelském účtu (zejména prostřednictvím elektronické adresy či telefonního čísla).

5.3

Dodací lhůta u příslušenství činí 2 až 14 dnů s tím, že v této lhůtě bude zakoupené příslušenství dodáno na adresu kupujícího prostřednictvím společnosti Geberal Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (dále již jen GLS) a v případě, že bylo příslušenství objednáno společně s jízdním kolem, bude příslušenství v této lhůtě připraveno k převzetí kupujícím v maloobchodní prodejně, kterou si kupující zvolil ve své objednávce.

5.4

V případech, kdy je zboží z internetového obchodu dodáváno prostřednictvím společnosti GLS, řídí se přeprava obchodními podmínkami společnosti GLS zveřejněnými na internetové adrese www.gls-czech.cz.

5.5

Společně s jízdním kolem je kupujícímu dodáván také návod k použití a záruční list.

5.6

Podmínkou dodání zboží kupujícímu je v případě bezhotovostní platby úplné zaplacení kupní ceny.

5.7

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

Článek 6

Kupní cena a platební podmínky

6.1

Kupní ceny uvedené v internetovém obchodě u jednotlivých druhů zboží v sobě již zahrnují daň z přidané hodnoty v aktuální výši. V kupní ceně však není zahrnuto dopravné, které činí částku 69,- Kč, avšak v případě objednávky zboží v hodnotě nad 500,- Kč se dopravné kupujícímu neúčtuje.

6.2

Kupní cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :

 • platbou na dobírku v případě, že zbožím je příslušenství, přičemž kupující uhradí kupní cenu příslušenství v okamžiku převzetí zboží od dopravce, a to v hotovosti či prostřednictvím platební karty,
 • prostřednictvím internetového platebního systému GOPAY v případě, že zbožím je jízdní kolo a nebo jízdní kolo a současně příslušenství, v tomto případě prodávající neodpovídá za škodu, která kupujícímu vznikne v souvislosti s používáním tohoto platebního systému; v případech, kdy je zboží z internetového obchodu kupujícím hrazeno prostřednictvím internetového platebního systému GOPAY, řídí se platební operace obchodními podmínkami společnosti GOPAY s.r.o. zveřejněnými na internetové adrese https://www.gopay.cz/.
6.3

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s dodáním zboží uvedené v odst. 1. tohoto článku obchodních podmínek.

6.4

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, za tento druh platby je účtován poplatek 25,- Kč.

6.5

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.6

Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystavený prodávajícím kupujícímu zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího společně s potvrzením o přijetí objednávky a s obchodními podmínkami.

Článek 7

Odstoupení od smlouvy

7.1

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a v případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

7.2

Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, učiní tak písemnou formou na adresu sídla prodávajícího, která zní Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, s uvedením čísla účtu či adresy pro vrácení peněz.

7.3

Spotřebitel se zavazuje společně s odstoupením od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat prodávajícímu také zakoupené zboží, a to ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené a neužívané, s dokladem o jeho koupi. Prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, případně jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.4

K odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít také formulář pro odstoupení, který je zveřejněn v internetovém obchodě prodávajícího.

7.5

V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy se kupní smlouva zrušuje od počátku.

7.6

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odst. 1. tohoto článku obchodních podmínek hradí spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží.

7.7

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

7.8

Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nevztahuje na podnikatele.

Článek 8

Práva spotřebitele vznikající z vadného plnění a jejich uplatňování (reklamační řád)

8.1

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží (dále také jako „reklamace“) v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Převzetím zboží se rozumí okamžik převzetí zboží spotřebitelem od dopravce nebo okamžik převzetí zboží spotřebitelem v maloobchodní prodejně zvolené spotřebitelem v objednávce.

8.2

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá k spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.3

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v odst. 2. tohoto článku obchodních podmínek, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

8.4

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

8.5

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.6

Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

8.7

Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, tedy do 30 dnů ode dne doručení zboží včetně všech informací a dokladů nezbytných k uplatnění reklamace prodávajícímu na jeho výše uvedenou adresu či do maloobchodní prodejny.

8.8

V případě reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).

8.9

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.10

Pří koupi jízdního kola vystaví prodávající kupujícímu záruční list, který kupující obdrží společně s jízdním kolem v prodejně zvolené kupujícím v objednávce, při koupi příslušenství pak jako doklad k reklamaci slouží kupujícímu daňový doklad - faktura, kterou kupující obdrží společně s obchodními podmínkami a přijetím objednávky na svou elektronickou adresu.

8.11

V případě, že kupující v internetovém obchodě zakoupil pouze příslušenství, reklamaci tohoto příslušenství je povinen uplatnit u prodávajícího – společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., na jeho adrese Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, a to prostřednictvím společnosti GLS, k průvodnímu dopisu, ve kterém popíše důvody reklamace, přiloží kupující reklamované zboží a kopii faktury. Kupující bude o výsledku reklamace vyrozuměn na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.12

V případě, že kupující v internetovém obchodě zakoupil pouze jízdní kolo nebo jízdní kolo a zároveň i příslušenství, reklamaci zajišťuje prodávající vždy prostřednictvím maloobchodní prodejny, kterou kupující určil při realizaci objednávky a prostřednictvím které bylo kupujícímu reklamované jízdní kolo a případně i příslušenství zakoupené společně s jízdním kolem dodáno. Kupující je povinen uplatnit reklamaci v takto určené prodejně a společně s reklamovaným zbožím je povinen předložit kopii faktury a v případě reklamace jízdního kola také záruční list.

8.13

Reklamovat lze vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě, avšak záruka se nevztahuje na níže uvedené vady :

 • vady způsobené poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (požáry, záplavy, zemětřesení a podobně),
 • vady způsobené nevhodným užíváním zboží k účelům, pro které není zboží určeno,
 • vady způsobené běžným opotřebením,
 • vady způsobené neodbornými zásahy do konstrukce zboží,
 • vady způsobené u jízdních kol zacházením odporujícím návodu k použití,
 • v případě jízdních kol se záruka nevztahuje také na vady uvedené v návodu k použití.
8.14

Kupující je povinen nechat si zakoupené jízdní kolo odborně smontovat v odborném cykloservisu a nechat si tuto skutečnost potvrdit na záručním listu. Prodávající kromě výše uvedených vad neručí ani za vady způsobené neodbornou montáží jízdního kola kupujícím či jinou osobou v rozporu s ustanovením tohoto odstavce.

8.15

Kupující je dále povinen u jízdních kol podstoupit pravidelné odborné prohlídky jízdního kola v odborném cykloservisu, a to po každých 500 ujetých kilometrech, avšak nejméně jedenkrát ročně. Pro případ následné reklamace si kupující nechá potvrzení o podstoupení odborné prohlídky vyznačit na záručním listu. Prodávající neručí za vady jízdního kola způsobené v důsledku zameškání této povinnosti kupujícím.

8.16

Kromě všech výše uvedených případů neručí prodávající za vady zboží ani v případě, že kupující skladuje zakoupené zboží v nevhodných podmínkách (např. zvýšená prašnost a vlhkost prostředí apod.).

8.17

Za vady zboží se nepovažuje ani vypršení životnosti zboží (např. u baterií dodávaných společně s některým příslušenstvím činí životnost cca 6 měsíců).

8.18

Ustanovení odst. 1. až 9. tohoto článku obchodních podmínek se nevztahuje na podnikatele.

Článek 9

Doručování

9.1

Veškerá oznámení, zprávy či jiné úkony související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesilatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.2

Zprávy, oznámení a jiné úkony jsou druhé smluvní straně doručeny v níže uvedených okamžicích :

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty patnácti (15) dnů od uložení zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Článek 10

Další ustanovení

10.1

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.

10.2

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v účinném znění).

10.3

Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

10.4

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.5

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen v případě změny své osobní údaje aktualizovat.

10.6

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

10.7

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a nebudou poskytovány žádné třetí osobě, vyjma poskytování osobních údajů v nezbytné míře dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu.

10.8

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.9

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. března 2017.