Search
Intl | cs
Select your country:
Select your language:
Confirm

Aktuální pracovní pozice

Pozice

Typ úvazku

Země

Lokalita

Nenašel si to, co hledáš?

Nevadí. Napiš nám více o tvé vysněné práci a my se ti ozveme.


SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)

v rozsahu: osobných údajov poskytnutých v životopise a sprievodných dokumentoch zaslaných Prevádzkovateľovi

pre účel: vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

po dobu: 3 rokov

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať. Odvolanie súhlasu je možné realizovať zaslaním žiadosti na kontaktné informácie uvedené v záhlaví tohto súhlasu.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom.

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tvoje zpráva byla úspěšně odeslána.

Staň se součástí Kellys

25 LET ZKUŠENOSTÍ

Po více než čtvrtstoletí neustálého vývoje a růstu jsme se stali významnou součástí cyklistického průmyslu. Působíme ve 35 státech světa, což z nás dělá jednoho z největších výrobců kol ve střední Evropě.

JSI PRO NÁS TEN PRAVÝ

V Kellys nepracují anonymní lidé. Právě naopak, vážíme si nápadů každého ze zaměstnanců. Přines do naší společnosti něco nového – pracuj samostatně na vlastních projektech a dej věcem smysl.

PROSTŘEDÍ

Nech oblek a kravatu doma - vše, co potřebuješ, je otevřená mysl. Neformální a přátelská atmosféra je to, co nás odlišuje od ostatních společností a vytváří skutečně jedinečné pracovní prostředí.